Dagny Carlsson signerar i Akademibokhandeln, Lerum

14 december, 2016 18:00 - 19:00 | Lerum - Akademibokhandeln
Bokförlaget Forum

Dagny Carlsson signerar sin bok Livet enligt Dagny i Akademibokhandeln, Lerum.

Kommande kalenderhändelser