Dagny Carlsson signerar i Akademibokhandeln, Lerum

14 december, 2016 | Kl 18:00 - 19:00 | Lerum - Akademibokhandeln | Bokförlaget Forum

Dagny Carlsson signerar sin bok Livet enligt Dagny i Akademibokhandeln, Lerum.

Kommande kalenderhändelser