KalenderEmmy Abrahamson och Anna Fredriksson i Vimmerby bokhandel

Per Vesterlund framträder på Bajit – Judiska Församlingen

Birgitta Holm framträder i NK Bokhandel

Ingela Lind framträder i NK Bokhandel

Elisabeth Meyer-Topsö framträder i NK Bokhandel

Emmy Abrahamson och Anna Fredriksson i Eksjö Bokhandel

Birgit Munkhammar och Magnus Bergh framträder på Svenska Akademien

Emmy Abrahamson och Anna Fredriksson i Erik Hultgrens Bokhandel, Västervik

Anna Jörgensdotter samtalar om ”Grupp Krilon”

Gunnar Wetterberg föreläser i Malmö

Emmy Abrahamson och Anna Fredriksson i Höganäs Bokhandel

Rolf Ekéus framträder i NK Bokhandel

Emmy Abrahamson och Anna Fredriksson i Bjäre Bokhandel

Gunnar Wetterberg föreläser i Simrishamn

Mathias Dahlgren i NK Bokhandel

Gunnar Wetterberg föreläser i Hässleholm

Gunnar Wetterberg föreläser på Christinehofs slott