Olle Carlsson

Olle Carlsson aktuell med Stilla stund med barnen – 365 tankar för stora och små

05 oktober, 2016 | Bonnier Fakta

I boken Stilla stund med barnen – 365 tankar för stora och små har Olle Carlsson samlat en inriktning, en tanke för varje dag. Texterna är en hjälp för att resonera kring frågor som kamratrelationer, sorg, ensamhet och glädje, det kan handla om hur man stöttar andra eller hur man bryter mönster, om förebilder och idoler och om goda vanor.

Stilla stund med barnen – 365 tankar för stora och små är skriven på samma sätt som den uppskattade Just idag – 365 tankar för sinnesro. Boken vänder sig till både vuxna och barn/ungdomar och handlar om sådant vi alla möter i vår vardag. Varje dagstext inleds med en mening att reflektera kring och avslutas med en fråga att fundera över.
Texterna blir ett slags andliga övningar, att inleda eller avsluta dagen med. En hjälp att få en stilla stund med barn och ungdomar, där ni tillsammans finner en andningspaus i den komplexa och brusande tillvaron.

Olle Carlsson har arbetat som präst i 35 år, han har erfarenhet av eget missbruk och beskriver vad det kan innebära att bryta med meningslöshet och tomhet och söka efter mening, tillit och helhet i vår tid. Idag är han kyrkoherde i Katarina församling. Katarinamässan är Sveriges mest välbesökta gudstjänst.
Utgivningsdag: 1 november

Omslag och författarbilder kan laddas ner på www.bonnierfakta.se