Översättaren Ulrika Wallenström tilldelas Karin Boyes litterära pris

10 november, 2016 | Albert Bonniers Förlag

Karin Boyes litterära pris tilldelas översättaren Ulrika Wallenström med motiveringen: ”… för ett genialt återskapande av romanens essens, där språkets gränser prövas och utmanas av den bergtagne tolkaren.”

Ulrika Wallenström har bland annat översatt Buddenbrooks, Bergtagen och Doktor Faustus av Thomas Mann samt Motståndets estetik av Peter Weiss.

Karin Boyes litterära pris delas ut av Huddinge kommun och ska gå till en person som verkar i Karin Boyes anda. Prissumman är i år på 25 000 kr. I år är första gången priset tilldelas en översättare.