Stina Wirsén tilldelas Huckepack Bilderbuchpreis 2016

Stina Wirsén tilldelas Huckepack Bilderbuchpreis 2016

06 februari, 2017 | Bonnier Carlsen

Stina Wirsén har idag tilldelats det prestigefulla Huckepack Bilderbuchpreis 2016 i Tyskland för sin fina och viktiga bok Liten! Priset delas årligen ut till en bilderbok med goda förutsättningar att ge tröst och känslomässigt stöd åt barn.

Hemma hos Liten är det många dagar som inte är glada. Det blir farligt igen och igen. De som borde ta hand om Liten, Ena och Andra, är själva så ledsna att de inte ser Liten. Bara grannen finns som tillflykt i stormen. Men så till slut, efter flera försök att trösta sig själv, tar Liten mod till sig att berättar allt för Fröken på förskolan som hjälper Liten till fler glada dagar.

Boken är framtagen i samarbete med Brottsoffermyndigheten inom ramen för projektet ”Jag vill veta” och syftar till att informera barn om sina rättigheter. 2014 delades den ut till förskolor, barnahus, kvinnohus, BVC och andra platser som arbetar med barn och unga.

I mars 2016 kom boken ut i Tyskland där den på kort tid sålt i hela 10 000 exemplar. Liten, eller Klein som den tyska översättningen lyder, kommer också att bli film i Tyskland. Regissör och animatör är Sören Wendt och filmen produceras under 2017.