Ny bok av Henrik Fexeus: Fingertoppskänsla – en nödvändig manual i social kompetens

Ny bok av Henrik Fexeus: Fingertoppskänsla – en nödvändig manual i social kompetens

16 augusti, 2017 | Bokförlaget Forum

Vi missförstår varandra mer än någonsin. Livet vid våra skärmar försvagar flera av våra (och våra barns) sociala förmågor, såsom lyhördhet och empati. Samtidigt vet vi att bra och nära relationer är ett nödvändigt krav för lycka och ett oersättligt verktyg för framgång i arbetslivet. I boken Fingertoppskänsla ger Henrik Fexeus konkreta verktyg och tips på hur du utvecklar denna livsnödvändiga sociala nyckel. 

– Vi har aldrig missförstått varandra så mycket som idag. Samtidigt visar forskning att det enda som verkligen skapar lycka, både privat och i arbetslivet, är att ha goda och utvecklande relationer till andra människor. Fingertoppskänsla är ett viktigt socialt verktyg och en förmåga som går att träna upp och utveckla, säger Henrik Fexeus.

Personer med fingertoppskänsla utmärker sig genom sin lyhördhet och inkännande förmåga. De utses ofta till ledare, befordras snabbare och skapar på kort tid goda och givande relationer till sina medmänniskor. De är bra på att lyssna, coacha och lösa konflikter. I boken Fingertoppskänsla – en nödvändig manual i social kompetens ger Henrik Fexeus konkreta verktyg till hur du utvecklar din egen Fingertoppskänsla och blir bättre både på att samtala, lyssna och förstå även subtila sociala signaler.

De tekniker som Henrik Fexeus beskriver i boken Fingertoppskänsla är inte bara användbara, de är också nödvändiga. Vår sociala träning och empatiska förmåga minskar nämligen drastiskt då vi tillbringar allt mindre tid med att kommunicera öga mot öga med varandra.

Henrik Fexeus har under de senast tio åren lärt oss hur vi kan använda kroppsspråk, psykologiska tekniker och ordlös kommunikation för att göra oss förstådda, skapa relationer och påverka andra. Nu delar han med sig av konkreta verktyg och övningar för stärkt social kompetens – Fingertoppskänsla.

Boken utkommer 5 september

För mer information, recex och kontakt med Henrik: sofia.heurlin@bonnierforlagen.se

Bokförlaget Forum grundades 1944 och är en del av Bonnierförlagen, Sveriges största förlagshus. Vi ger ut ca 60 titlar per år, både svensk och översatt skönlitteratur respektive facklitteratur.