Årets skolbibliotekarie 2007

Årets skolbibliotekarie 2007

02 oktober, 2007 | Bonnier Carlsen

För trettonde året i rad delar Bonnier Carlsen och Bonnier Utbildning ut priset Årets skolbibliotekarie för att uppmärksamma skolbiblioteken i grundskolan och det stora och viktiga arbete som utförs där.
Till årets skolbibliotekarie 2007 har LINDA SPOLÉN, Träkvista skola, Ekerö, utsetts.

Juryns motivering:
”Träkvista skola har siktet inställt på läsning och biblioteket är en integrerad del i undervisningen. Med stort engagemang, djup kompetens och genomtänkta insatser har Linda Spolén utvecklat skolbiblioteket på Träkvista skola till en mötesplats för alla elever!
Linda har skapat en atmosfär som inbjuder både elever och personal till lockande läsning. Tillsammans med skolans speciallärare har hon på ett mycket målmedvetet och strukturerat sätt satsat på de lässvaga eleverna och prövar nya och enkla vägar för att varje enskild elev ska finna sin bok för läsupplevelser. Ingen elev ska någonsin känna att det är för jobbigt att läsa en bok.
Linda har satsat på att utveckla möjligheterna att ”läsa med öronen”. Alla läromedel finns på talbok, samtliga datorer har TPB-reader installerat – allt för att ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar vad gäller läsupplevelser och faktakunskaper.
Denna mycket medvetna satsning har gjort att användandet av talböcker och Daisyspelare är avdramatiserat och helt naturliga redskap för lärande och läsäventyr.
Linda har ett mycket starkt stöd i skolledningen och hennes arbetssätt har inspirerat många andra inom kommunen. Ambitionen att föra in nya medier och redskap på ett naturligt sätt i skolan i nära samarbete med främst speciallärarna har på ett mycket förtjänstfullt sätt placerat läsningen, läsutmaningen och läsförståelsen i fokus på skolan.
Lindas brinnande engagemang för att alla ska ha rätt att ta del av kunskap och läsupplevelser gör henne till en självklar Årets skolbibliotekarie 2007!”

Andra röster från Ekerö kommun om Linda Spolén:
”Det insiktsfulla stöd som Träkvista skola givit, och den kraft och inspiration som Ekerös skolbiblioteksorganisation stöttat Linda med i hennes arbete, är viktiga förutsättningar för att nå den positionen. Därför är utmärkelsen Årets Skolbibliotekarie något som hela kommunen kan vara stolt över och ta åt sig av!”
Lennart Lundblad, chef för bibliotek och kulturenhet

”Träkvista skolas arbetssätt har gett vår skola mycket inspiration, kunskap och metoder om hur vi ska arbeta med alla elevers läsutveckling och läslust.”
Taina Lavikainen, skolbibliotekarie, Tappströmsskolans bibliotek

”Linda är snäll och bra på att ge oss boktips. Vi tycker om att vara i biblioteket och det är lugnt och mysigt där.”
Josefine och Josefine 12 år, elever på Träkvista skola

”Jag är mycket glad och stolt över att vår bibliotekarie och vårt bibliotek har fått denna utmärkelse och uppmärksamhet. Sedan Linda började hos oss har målsättningen varit att skolbiblioteket ska vara skolans hjärta dit alla – elever och personal – ska kunna vända sig och få tillgång till böcker och läsupplevelser. Tillsammans med spec.lärarna har Linda utvecklat vårt Daisy och talbokssystem så att biblioteket även ska locka dyslektiker och elever med lässvårigheter. Med Lindas entusiasm och glädje har detta slagit väl ut och våra elever vistas gärna i skolbiblioteket där de alltid känner sig välkomna. Jag är väldigt glad för att kommunen har satsat på att skolbiblioteken ska vara bemannade med bibliotekarier för det har skapat stora möjligheter på skolan och det är väldigt roligt att vårt medvetna arbete nu fått spridning även utanför Träkvista skola.”
Lena Heetveld, Rektor på Träkvista skola

Om priset
Ett besök på ett skolbibliotek kan vara en positiv och överväldigande upplevelse. Men alltför ofta är det nedslående och sorgligt. Ett attraktivt och inbjudande skolbibliotek är en skolas bevis på att man tagit elevernas behov av stimulans och utveckling på allvar. En engagerad skolbibliotekarie med tillräckliga ekonomiska och personella resurser är en nödvändig förutsättning för att det skall vara möjligt. En rektor med insikt och engagemang ser till att skapa förutsättningar för detta. Priset Årets skolbibliotekarie instiftades av Bonnier Carlsen och Bonnier Utbildning för att uppmärksamma skolbibliotekariens viktiga roll.

Jury
Susanne Nordqvist, skolbibliotekarie vid Fryshusets Gymnasium,
Gunnel Olsson, avdelningsschef vid SkolBiblioteksCentralen i Lund,
Gunilla Brinck, bibliotekskonsulent i Västerbotten
samt
Rod Bengtsson, förläggare Bonnier Carlsen och
Laila Blidmo-Enge, förläggare Bonnier Utbildning.

För mer info kontakta Cecilia Bengtsson, Skolbibliotekscentralen på Ekerö, telefon: 08-560 393 30 eller 073-6604330

Helena Martin
PR och informationsansvarig
Telefon: 08-696 89 67
Mobil: 070-529 55 09
helena.martin@carlsen.bonnier.se