Årets skolbibliotekarie 2008

Årets skolbibliotekarie 2008

24 september, 2008 | Bonnier Carlsen

För fjortonde året i rad delar Bonnier Carlsen och Bonnier Utbildning ut priset Årets skolbibliotekarie för att uppmärksamma skolbiblioteken i grundskolan och det stora och viktiga arbete som utförs där.

Prisutdelning sker fredagen den 26/9 klockan 14.00 i Bonnier Carlsens monter F01:12, Bok & Bibliotek i Göteborg.

Till Årets skolbibliotekarie 2008 har Maria Heimer, Hagalidskolan, Staffanstorp, utsetts.

Juryns motivering

På Hagalidskolan är skolbibliotekarien en viktig resurs för skolans läs- och skrivarbete och ett stort stöd när det gäller att handleda elever och lärare i informationssökning och källkritik. Biblioteksverksamheten är helt integrerad, har en självklar plats och skolledning, skolbibliotekarie och pedagoger arbetar mot samma mål.

Tillsammans med eleverna i biblioteksrådet har Maria utformat bibliotekets interiör till en lockande miljö för arbete och vila. Naturligtvis arbetar hon med olika typer av läsfrämjande aktiviteter och ser till att elever med lässvårigheter har tillgång till adekvat material. Tillsammans med lärarna planeras informationssökning och källkritik i anslutning till olika moment i undervisningen. Marias kompetens nyttjas också till att fortbilda personalen inom skolan t ex i hur skönlitteraturen kan användas ämnesövergripande och arbete med källkritik och informationssökning.

Maria Heimer har byggt upp ett levande och ändamålsenligt bibliotek, fast förankrat i en tydlig arbetsplan och handlingsplan, ett nav som försörjer skolan med kunskaper och läsupplevelser. Utan ett starkt stöd från ledning och kollegor hade dock denna utveckling varit omöjlig. Maria Heimer är beviset för att rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle kan uträtta storverk.

Om priset
Ett besök på ett skolbibliotek kan vara en positiv och överväldigande upplevelse. Men alltför ofta är det nedslående och sorgligt. Ett attraktivt och inbjudande skolbibliotek är en skolas bevis på att man tagit elevernas behov av stimulans och utveckling på allvar. En engagerad skolbibliotekarie med tillräckliga ekonomiska och personella resurser är en nödvändig förutsättning för att det skall vara möjligt. En rektor med insikt och engagemang ser till att skapa förutsättningar för detta. Priset Årets skolbibliotekarie instiftades av Bonnier Carlsen och Bonnier Utbildning för att uppmärksamma skolbibliotekariens viktiga roll.

Jury
Susanne Nordqvist, skolbibliotekarie vid Fryshusets Gymnasium,
Gunnel Olsson, enhetschef vid SkolBiblioteksCentralen i Lund,
Gunilla Brinck, bibliotekskonsulent i Västerbottens län
samt
Rod Bengtsson, förläggare Bonnier Carlsen och
Laila Blidmo-Enge, förläggare Bonnier Utbildning.

För mer information kontakta rektor på Hagalidskolan
gert-ingvar.karlsson@staffanstorp.se
webbadress: www.staffanstorp.se/hagalid