Pocketgrossisten får nya ägare och ny vd

Pocketgrossisten får nya ägare och ny vd

18 februari, 2014 | Bonnierförlagen

Bonnierförlagen, Pocketförlaget och Tukan förlag har slutit en överenskommelse om delägarskap i Pocketgrossisten för att gemensamt stärka distributionen av böcker till dagligvaruhandeln.  

Den tidigare verksamheten i Pocketgrossisten delas upp i två delar – en grossist- och en distributionsdel. Grossistverksamheten som främst riktar sig till Pocket Shop och Adlibris, fortsätter som helägt Bonnierföretag.

– Distributionsverksamheten till dagligvaruhandeln har varit hårt pressad i några år. Efter konkursen i Pocketstället, kände vi att något måste göras för att säkerställa att läsarna även fortsättningsvis ska ha tillgång till aktuella och prisvärda böcker i dagligvaruhandeln. Bonnierförlagen är mycket glada över att nu inleda samarbete med Pocketförlaget och Tukan förlag för branschens och bokens bästa, säger Håkan Rudels, förlagsdirektör på Bonnierförlagen.

Den andra stora pocketdistributören, Pocketstället (ägt av riskkapitalbolaget Scope), ställde under hösten 2013 in betalningarna och försattes i januari i konkurs.

– I den uppkomna situationen var det nödvändigt att verka för en bredare överenskommelse, samtidigt som distributionen måste vara slagkraftig och effektiv. Den nya lösningen uppfyller de kraven, säger Christian Bang-Melchior, vd för Tukan förlag, med lång erfarenhet av bokdistribution ut till handeln.

Bonnierförlagen och Pocketförlaget blir lika stora huvudägare i ”nya” Pocketgrossisten.

– I och med den nya ägarstrukturen har företaget alla förutsättningar att bli den bästa samarbetspartnern för både kunder och förlag, säger Louise Bäckelin, vd på Pocketförlaget.

Bolaget kommer även fortsättningsvis att verka under namnet Pocketgrossisten. Planen är att vara fullt verksamt from 1 april i år. Ny vd blir Fredrik Gustafsson, grundare av Pocketförlaget och tidigare centralt ansvarig för böcker inom ICA.

-Det nya bolaget blir Sveriges bästa bokleverantör till dagligvaruhandeln. Vi har äntligen fått en
ägarkonstellation och mandat som kan vända trenden för böcker i dagligvaruhandeln, säger Fredrik Gustafsson, tillträdande VD på Pocketgrossisten.

För ytterligare information:

Håkan Rudels, förlagsdirektör Bonnierförlagen, 073-773 80 55, hakan.rudels@bonnierforlagen.se

Louise Bäckelin, vd Pocketförlaget, 0706-16 67 66, louise@pocketforlaget.se
Pocketförlaget ägs av Piratförlaget, Norstedts Förlagsgrupp och Dan Israel (Leopard Förlag), samt en grupp privatpersoner.

Christian Bang-Melchior, grundare och vd Tukan förlag, 0704-92 99 04, christian@tukanforlag.se
Tukan förlag ger ut färgstarka, illustrerade böcker för såväl barn som vuxna – faktaböcker, kokböcker, sagor, pysselböcker mm.