En läsande klass och Martin Widmark bjuder in till läsförståelsedag i Almedalen

En läsande klass och Martin Widmark bjuder in till läsförståelsedag i Almedalen

26 juni, 2014 | Bonnier Carlsen

Läsförståelsedagen i Almedalen

Var femte elev förstår inte vad de läser. Vad vill
politikerna göra åt det? Och vad vill skolfacken?

Tid: tisdagen 1 juli

Plats: Almedalsbiblioteket

Var femte elev som går ut grundskolan idag saknar fullgoda
kunskaper i läsförståelse, visar den internationella PISA-mätningen. Det
betyder att de inte kan relatera till texter eller läsa mellan raderna.

Forskning visar att god läsförståelse leder till förbättrade
resultat i samtliga ämnen.

En läsande klass
är ett initiativ av författaren och mellanstadieläraren Martin Widmark med
syfte att förbättra läsförståelsen hos eleverna i den svenska skolan.

PROGRAM

8.30
– 9.00  Dags att vakna! Väckarklockan ringer för läsförståelse

Ett
frukostsamtal om läsning och läsförståelse. Några kända svenskar diskuterar vad
läsningen betytt för dem och varför läsförståelsen har så stor betydelse för
ett rikt liv.

Deltagare: Åsa Larsson, kriminalförfattare,
Gabriella Ahlström, författare och radioprofil och Martin Widmark, författare
och mellanstadielärare.

Vi
bjuder besökare på frukost.

10.00- 10.30
Elevernas läsförmåga i grundskolan

Hur står det till med elevernas läsförmåga egentligen? Resultaten
från PISA är väl kända, men vad säger egentligen den svenska lärarkåren om
elevernas kunskapsnivå i läsning? Lärarnas Riksförbund ingår som
samarbetspartner i projektet En läsande klass. Här presenterar förbundet en
undersökning om lärares syn på elevernas läsförmåga.

Deltagare:
Presentation av undersökning Andreas Mörck, utbildningspolitisk chef och
kommunikationschef på Lärarnas Riksförbund. Bo Jansson, ordförande Lärarnas
Riksförbund och författaren Martin Widmark kommenterar.

11.00
– 12.00 Elevernas läsförståelse fortsätter att minska! Hur vill partierna vända
utvecklingen?
 

Svenska
elevers kunskaper i läsförståelse fortsätter att försämras. För första gången
presterar svenska elever under OECD-genomsnittet, enligt resultaten från PISA
2012. Vi frågar representanter för de svenska riksdagspartierna: Hur vill ni
möta den negativa trenden?

Deltagare: Representanter från de svenska
riksdagspartierna.

15.00
-16.00  Elevernas läsförståelse fortsätter att minska! Vad kan lärarna
göra?

Hur möter lärarna den minskade läsförståelsen bland svenska
elever? Har de verktygen som behövs? Och
vad betyder lärarnas förändrade arbetsvillkor? Ett samtal med bland annat
representanter för fackförbunden på skolområdet. Och med lärare som menar att
det finns sätt att vända utvecklingen.

Deltagare: Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet,
Anders Almgren, Lärarnas Riksförbund, Matz Nilsson, Skolledarförbundet, Martin
Widmark, initiativtagare till En läsande klass, och Malin Gonzalez, lärare som
specialiserat sig på lässtrategier för att öka elevernas läsförståelse. 

Moderator: Mats Carlbom, journalist

Om En läsande klass
En läsande klass har startats på initiativ av Martin Widmark,
barnboksförfattare och mellanstadielärare, och syftar till att lyfta fram det
stora samhällsproblem som bristande läsförståelse innebär. Projektet ger ut en
studiehandledning (boken En läsande klass – träna läsförståelse) i hur man som
lärare kan jobba med – av forskningen förespråkade – läsförståelsestrategier.
Studiehandledningen är knuten till texter som upplåtits till projektet utan
kostnad av ett stort antal författare och illustratörer. Ett antal viktiga
aktörer stödjer och driver projektet, bland andra; Läsrörelsen, Liber,
Junibacken, Bonnier Carlsen, Rabén & Sjögren, Natur & Kultur. En
läsande klass har erhållit medel från Svenska PostkodLotteriet och drivs i form
av en insamlingsstiftelse.