Förskolan Kometgatan 2 från Göteborg får ta emot Pelle Svanslös nyinstiftade Våga vara snäll-stipendium som delades ut för första gången idag

Förskolan Kometgatan 2 från Göteborg får ta emot Pelle Svanslös nyinstiftade Våga vara snäll-stipendium som delades ut för första gången idag

22 oktober, 2014 | Bonnier Carlsen

2014 är det 75 år sedan den allra första boken om omåttligt populära och folkkära Pelle Svanslös gavs ut. I böckerna om Pelle Svanslös och hans vänner finns det en värdegrund som utgår ifrån att alla människor är lika mycket värda och att man inte behandlas efter vem man är utan efter hur man är och vad man gör. Med den visionen instiftar med start från i år Sagogränd, som kontrollerar rättigheterna för Pelle Svanslös, Våga vara snäll-stipendiet som delades ut för första gången den 22 oktober i år.

Under stipendieutdelningen som ägde rum i Rum för barn på Kulturhuset i Stockholm på morgonen den 22 oktober delade Sagogränd ut Våga vara snäll-stipendiet till Förskolan Kometgatan 2 i Bergsjön, Göteborg för att man kontinuerligt arbetat med att skapa insikt och förståelse för allas lika värde. I det arbetet har man visat att Pelle Svanslös och de övriga figurerna kan vara ett praktiskt och konkret utgångsmaterial för diskussioner kring viktiga värderingsfrågor

– En värdig vinnare och dessutom ett avstamp för ett stipendium som faktiskt kan göra skillnad. Nästa år ser vi fram emot många ansökningar till detta alldeles nya Våga vara snäll-stipendium och hoppas att arbetet mot mobbing och förståelsen för allas lika värde ska stimuleras av stipendiet, säger Mats Fromme, VD på Sagogränd.

– Vi känner oss hedrade och mycket glada. Detta uppmuntrar oss att arbeta vidare i vårt värdegrundsarbete i ännu högre grad. Vi skall försöka förvalta stipendiet på ett sådant sätt, att det gagnar barnen och verksamheten i vårt fortsatta arbete under temat; allas lika värde, säger Helena Fällström på Förskolan Kometgatan 2.

Om Pelle Svanslös Våga vara snäll-stipendium: Stipendiet ska utgå från Pelle Svanslös värdegrunder om att alla är lika mycket värda och syftet med stipendiet är att till barn, i första hand i åldern 0-6 år, förmedla att dessa principer är viktiga grundpelare i livet och leken. Stipendiet delas ut för insatser som gjorts för att öka barns förståelse för allas lika värde och som uppmuntran till att fortsätta med detta arbete. Våga vara snäll-stipendiet är på ett prisbasbelopp (i år 44.400 kr).

Lagom till jubileumsåret ger även Bonnier Carlsen ut fyra nya böcker om de älskade katterna från Uppsala. Författarna Åsa och Michael Rönn har baserat sina berättelser på Gösta Knutssons klassiska historier, men de har också lagt till en del nyheter. Illustrationerna av Ingrid Flygare bygger på Jan Gissbergs klassiska Pellebilder.

För mer information vänligen kontakta: Press- eller intervjuförfrågningar: Madeleine Carlsson, Skugge&co, 070-678 19 90, madeleine.carlsson@skuggeco.se.

 Frågor om Våga vara snäll-stipendiet eller Sagogränd AB: Mats Fromme, Sagogränd AB, 0707-97 97 97, mats.fromme@sagogrand.se

Pressrelaterade frågor om boken Pelle Svanslös-böckerna eller recensionsexemplar: Tove Kullenberg, Bonnier Carlsen, 076-526 11 89, tove.kullenberg@bonnierforlagen.se.