Samlingsvolym med Mattias Alkbergs samtliga diktsamlingar

Samlingsvolym med Mattias Alkbergs samtliga diktsamlingar

20 november, 2014 | Wahlström & Widstrand

Detta är inte ett avslut på något, inte ens en paus – poesin den pågår och pågår.

Den oförliknelige, outtröttlige artisten Mattias Alkberg är ständigt aktuell, med sin musik, med sin  poesi. Han har under tjugofem års tid skrivit låtar, dikter, krönikor och artiklar och gett ut otaliga  skivor, i olika konstellationer såväl som i eget namn. Nu utkommer samlingsvolymen Vart ska vi det vet jag men när är vi framme, som rymmer Mattias Alkbergs samtliga hittillsvarande diktsamlingar: Separerade ägg (1992), Röda stjärna (1997), Jag var en av er (2000), Göta kanal (2004) och Era svin (2012), de flesta av dessa slutsålda sedan länge, men samtidigt fortfarande efterfrågade.

Vart ska vi det vet jag men när är vi framme kommer att finnas tillgänglig som beställningstryck  (POD). Böcker beställs i butik eller via någon av nätåterförsäljarna.

Recensionsdatum är den 4 december.

För mer information eller recex, vänligen kontakta Stephanie Tärnqvist.