​Wahlström & Widstrands litteraturpris 2014 tilldelas Bengt af Klintberg

​Wahlström & Widstrands litteraturpris 2014 tilldelas Bengt af Klintberg

26 november, 2014 | Wahlström & Widstrand

Wahlström & Widstrands litteraturpris 2014 har tilldelats Bengt af Klintberg med motiveringen:

Den friaste av vetenskapsidkare, poet, novellist, för hans lustfyllda berättarglädje och outsläckliga häpnad inför de oväntade trådar som korsar världen.

Wahlström & Widstrands litteraturpris instiftades 1993 med anledning av Per Wästbergs 60-årsdag och ska enligt stadgarna ”tilldelas ett svenskt författarskap eller enstaka verk som i språklig fantasi, musikalitet och metaforik framstår som personligt och minnesvärt”.

Juryn består av Per Wästberg, ordförande och Åsa Selling, förlagschef.

Tidigare pristagare:
1993 Per Wästberg
1994 Lars Bergquist
1996 Claes Hylinger
1998 Christine Falkenland
2000 Gunnar Harding
2002 Beate Grimsrud
2004 Johanna Nilsson
2006 Anders Paulrud
2008 Malte Persson
2010 Jacques Werup
2012 Eva F Dahlgren

Priset som utgör 50.000 kr utdelas vartannat år.