Michel Houellebecqs Soumission utkommer i svensk översättning 2015

12 januari, 2015 | Albert Bonniers Förlag

Albert Bonniers Förlag ger ut Michel Houellebecqs Soumission (Underkastelse i svensk översättning). 

Utgivning beräknas till sen höst 2015. Den 7 januari 2015 utkom Michel Houellebecqs nya roman Soumission i Frankrike.

Tidigare utgivning:

Elementarpartiklarna (2000)
Plattform (2002)
Refug (2006)
Kartan och landskapet (2011)

För mer information, kontakta:

Anna Tillgren, PR- och informationsansvarig, 070-370 99 29

anna.tillgren@bonnierforlagen.se 

Daniel Sandström, litterär chef och förläggare, 070-162 23 07 daniel.sandstrom@abforlag.bonnier.se