Bonnierförlagens digitala bokförsäljning ökade 55% 2014

29 januari, 2015 | Bonnierförlagen

Efterfrågan på digitala böcker ökar markant, sedan 2013 har försäljningen av Bonnierförlagens digitala böcker ökat med 55%. Idag presenteras Svenska Förläggareföreningens och Svenska Bokhandlareföreningens rapport om bokbranschens utveckling de tre senaste åren. I rapporten redogörs för en nedgång på försäljningen av digitala böcker (baserat på de återförsäljare vars försäljningsstatistik rapporten inkluderar). Endast 25% av Bonnierförlagens försäljning av digitala böcker går via kanaler som omfattas av nämnda rapport. Sett till alla kanaler som säljer digitala böcker visar Bonnierförlagens försäljning en positiv utveckling. Nedan en summering:

 • Bonnierförlagens försäljning av digitala böcker har ökat med 55% från 2013 till 2014
 • Bonnierförlagens försäljning av digitala böcker stod för 6% av Bonnierförlagens totala förlagsförsäljning 2014
 • Försäljning av digitala böcker inbegriper e-böcker och digitala ljudböcker

  Magnus Nytell, Chef Bonnierförlagen Digital:
  ”Läsarna efterfrågar det digitala formatet allt mer – det är enormt intressant att följa försäljningen just nu. Under 2014 ökade försäljningen av digitala böcker på Bonnierförlagen med 55% jämfört med 2013. Idag publiceras nästan alla förlagens textböcker i digitala format, parallellt pågår en stor satsning med att tillgängliggöra även äldre titlar som e-böcker och digitala ljudböcker. Försäljningen rymmer såväl backlist som nyheter vilket tyder på en stark efterfrågan även på äldre titlar vilket är glädjande för litteraturen.”

   

  För ytterligare information kontakta:

  Magnus Nytell, Chef Bonnierförlagen Digital, 08-696 84 59, magnus.nytell@bonnierforlagen.se
  Stephanie Tärnqvist, PR- & Informationsansvarig Bonnierförlagen Digital, 08-696 82 02