Birgitta Lillpers tilldelas Gunnar Ekelöf-priset

18 mars, 2016 | Wahlström & Widstrand

Birgitta Lillpers tilldelas årets Gunnar Ekelöf-pris.

Birgitta Lillpers, aktuell med Anteckningar om hö, tilldelas årets Gunnar Ekelöf-pris.

Enligt juryn är hon en författare vars:”ständigt växande poetiska verk vårdar det som ingenstans passar, med sinnena öppna för de ord, ting och stämningar som förbinder oss med historien och vardagarna”.

Priset är på 20 000 kronor och delas ut på Sigtunafestivalen den 23 april.

Utgivna böcker

Anteckningar om hö

Anteckningar om hö

Dikt i flödande svit med klarsynt känsla för trakten, för landsbygden kontra staden, för det stora i det lilla. Höet skördas, värderas efter sitt näringsinnehåll, hässjas, samtidigt som svår…

Blomvattnarna

Blomvattnarna

I ett vanligt litet samhälle på landsbygden i Sverige lever en handfull människor sitt ganska inrutade liv. Där finns Åke, som är sysselsatt med sitt jordbruk, och Gregor, som försörjer sig genom…

Iris, Isis och skräddaren

Iris, Isis och skräddaren

I ett litet samhälle på landet bor tre älskvärda och särpräglade människor på livets skuggsida. Skräddaren Gregor känner skräck inför tanken på förlust och sorg, vilket gjort att hans liv…

Medan de ännu hade hästar

Medan de ännu hade hästar

Vindar och ekon, ugglor och nattskärror, tulpansvamp – och kanske även i någon mån Max Regers musik – sådant är för Lauritz förunderligt, och räcker mycket långt i livet. Men inte hur långt som…

Och jag grep årorna och rodde

Och jag grep årorna och rodde

Här är en frisk älv. Här är en sjö, som älven rinner ut i. Och här är de gröna öarna i sjön. Hit har han kommit för att söka ett barn. (Och, fast han inte gärna vill tro att det är så, har han…

Industriminnen

Industriminnen

Alltsedan debuten 1982 har Birgitta Lillpers bedrivit växelbruk mellan poesi och prosa, men oavsett format kännetecknas hennes författarskap av en säregen skönhet och ett omisskännligt personligt…

Om du fick tänka dig ett hem

Om du fick tänka dig ett hem

Hon såg Tysken gå bland träden och plocka blad som han ett efter ett stoppade i munnen och tuggade ner. Inte väldigt hungrigt eller njutningsfullt, mera vetgirigt, sorgfälligt, metodiskt. …

Nu försvinner vi eller ingår

Nu försvinner vi eller ingår

Birgitta Lillpers, aktuell med nya diktsamlingen Nu försvinner vi eller ingår, är en centralgestalt inom den svenska poesin, med ett säreget språk och oväntade bilder har hon mutat in en alldeles…

Glömde väl inte ljusets element när du räknade

Glömde väl inte ljusets element när du räknade

Sedan debuten 1982 med diktsamlingen Stämnoja har Birgitta Lillpers omväxlande skrivit lyrik och prosa. Ofta skildras människor i småstäder och glesbygd, med ett säreget, förtätat språk. I…

Alla dessa liv och våder

Alla dessa liv och våder

Får man älska en bandit? Får man ha något närmare samröre med en så moraliskt spräcklig person som Banditen? Får man vara beroende av honom? Nej, det får man inte, tycker Väninnan. Och Lilla…

Silverskåp

Silverskåp

Birgitta Lillpers debuterade 1982 och har gett ut sju diktsamlingar samt tre prosaberättelser. Hon har tilldelats Sveriges Radios lyrikpris och Gerard Bonniers stora lyrikpris och har två gånger…