Malin Axelsson tilldelas Mare Kandre-priset 2016

Malin Axelsson tilldelas Mare Kandre-priset 2016

21 november, 2016 | Albert Bonniers Förlag

Malin Axelsson har tilldelats Mare Kandre-priset 2016 för sin roman Anropa.

Motiveringen lyder:

”För att hon på ett levande och vilt oanpassat språk tar med läsaren till en suggestivt surrealistisk värld som ständigt överraskar och skapar osäkerhet.”

Malin Axelsson är född 1975 och bor i Stockholm. Som dramatiker har hon skrivit en rad pjäser och hon är även verksam som regissör. Anropa är hennes romandebut.

Om priset:
Mare Kandre-priset är instiftat till minne av författaren Mare Kandre (1962–2005). Priset syftar till att premiera författare som skriver i Kandres anda och som förvaltar hennes litterära värv. Priset delas ut i sam­ar­bete mel­lan Mare Kandres familj och tidskriften 10TAL.

Författarskapet utmanar konventioner, särskilt de rörande identitet, och hennes verk är skrivna med ett egenartat språk och med en väldigt stark röst. Detta utmärker också Mare Kandre-prisets mottagare.

Mare Kandre blev endast fyrtiotvå år, men hann ändå skapa ett av de mest varierade, originella och omisskännliga författarskapen i den svenska samtidslitteraturen. Svenska Akademiens förre ständige sekreterare Horace Engdahl menar att hennes romankonst i Bübins unge (1985) måste jämföras med andra stora verk som Franz Kafkas I straffkolonin eller Imre Kertész Mannen utan öde. Efter sin för tidiga bortgång kom Mare Kandre att sörjas av en stor skara läsare.

Läs mer!