Nina Björk tilldelas Örjan Lindberger-priset 2016

Nina Björk tilldelas Örjan Lindberger-priset 2016

10 oktober, 2016 | Wahlström & Widstrand

Nina Björk, aktuell med boken Drömmen om det röda, tilldelas Örjan Lindberger-priset 2016 och Stockholms Arbetareinstitutsförening skriver i sitt pressmeddelande:

Nina Björk tilldelas priset för att hon på olika sätt hävdar människors lika värde och genom sina böcker, tidningsartiklar och radioinslag startat debatter utifrån detta perspektiv. Häri ansluter hon till en lång tradition inom folkbildning och civilisationskritik.

Genom sina texter har hon fört och uppmanat till en kritisk diskussion om kvinnors och mäns liv i samtiden. Hennes författarskap ger tankegods för reflektion och omprövning av grundläggande frågor kring livsvillkor och moral.

Stockholms Arbetareinstitutsförening delar ut priset till ”en person som främjat förståelsen av diktkonst, poesi, berättarkonst och dramatik genom sin verksamhet som forskare, pedagog – i första hand med skrifter (böcker, uppsatser, artiklar, studiehandledningar) som direkt eller indirekt kan komma till nytta inom folkbildningsarbetet”.

Priset delas ut vid årsmöte med Stockholms Arbetareinstitutsförening 19 oktober 2016.