Bokbranschen i Sverige

Sverige 2015. Det är aldrig långt till en bok.

Den totala svenska bokmarknaden är stor och heterogen. Här finns de stora förlagsgrupperna, de medelstora förlagen och många små förlag som drivs yrkesmässigt. Till bokmarknaden bör man också räkna den stora grupp av små utgivare som publicerar böcker som en sidogren till annan verksamhet, hobbyförläggare, organisationer som ger ut böcker samt den växande kategorin egenutgivare och företag som mot ersättning och utan att ta egen ekonomisk risk förlägger böcker på uppdrag av författare. Och här finns en stor utgivning av doktorsavhandlingar, forskningsrapporter och andra böcker från offentliga institutioner med allmänintresse och med spridning i bokmarknadens försäljningskanaler.

Det är lätt att köpa böcker i Sverige då det finns då det finns ett varierande utbud av böcker hos ca 300 allmänbokhandlare, ca 100 specialbohandlare, ett stort antal varuhus och stormarknader, dagligvarubutiker, presentbutiker, kontorsvaruhandlare, bensinstationer och museishoppar.

Nätbokhandeln är väl utvecklad i Sverige och svarar för en större andel av bokförsäljningen än i de flesta europeiska länder. Det är inte bara hos de stora specialiserade nätbokhandlarna som man kan köpa böcker. Många förlag, framför allt de mindre, säljer böcker från sina hemsidor och för läsare med specialintressen finns nischade nätbokhandlare. Antalet bokklubbar har minskat, men klubbarna står fortfarande för en betydande del av bokförsäljningen, både av skönlitteratur, faktaböcker och barn- och ungdomsböcker.

Under 2014 såldes enligt vår uppskattning böcker för ca 6 350 MKR exklusive moms i Sverige

Varje år gör Förläggareföreningen en uppskattning av den totala bokförsäljningen i Sverige. Den bygger på data från olika källor och på uppskattningar och är vad man i statistiska sammanhang brukar kalla ett ”bästa möjliga estimat”. Under 2014 såldes enligt vår uppskattning böcker för ca 6 350 MKR exklusive moms i Sverige till konsument, fördelade på följande litteraturgenrer och försäljningskanaler:

bokbranschen_litteratur

Fördelning – litteratur

Bonnierförlagen och den svenska bokbranschen

Bonnierförlagen är medlem i Svenska Förläggareföreningen, SvF, som är de svenska bokförlagens branschorganisation. Idag står de ca 60 medlemsförlagen för runt 70 % av de svenska förlagens totala omsättning i branschen av Allmänlitteratur.
Utifrån SvFs statistik utgör Bonnierförlagens andelar av medlemsföretagens försäljning:

Genrer Bonnierförlagen

Bonnierförlagen ger årligen ut ca 600 unika titlar som publiceras i enstaka eller flera format, det vill säga som fysisk bok, CD-skiva, MP3-skiva, ljudfil och e-bok. På årsbasis blir det ca 2 400 nya artiklar varav merparten är e-böcker, både nya och tidigare utgivna böcker i fysiska format. Totalt distribuerar Bonnierförlagen ut drygt 13 miljoner exemplar per år.