CSR – Vår roll i samhället

Bonnierförlagen vill vara en aktiv del av samhället och ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. För att göra detta måste vi ha ett nära samarbete med våra leverantörer, kunder och andra viktiga aktörer i samhället.

Vi vill genom olika former av insatser främja glädjen och viljan att läsa hos alla människor, men kanske framförallt hos barn och unga.

Varför läsa böcker?

Att läsa mer ger oss människor mer kunskap, bättre inlevelseförmåga och mer empati som på många sätt är en förutsättning för att genom livet hantera olika situationer, såväl glada som tråkiga. Dessutom kan det vara väldigt kul! Det berikar språket och ökar läsförståelsen vilket också är en förutsättning för att senare i livet genomgå och tillgodose sig en högre utbildning och för att kunna påverka och delta i samhället.

Genom vårt ansvarstagande och kunskapsspridande så är målsättningen att vi ska bidra till en ökad delaktighet och ett engagemang, samt integration och demokrati i samhället.

Vi vill ha aktiva samarbeten där vi gemensamt bidrar med kompetens och insatser för att åstadkomma en skillnad. De partner vi samarbetar med är därför noga utvalda organisationer som delar vår inställning och våra värderingar. Våra samarbeten är dessutom långsiktiga. Det tar tid att bygga upp en relation och över tid kan vi förbättra vårt sätt att arbeta och nå ut till fler människor.