En läsande klass

Läsförståelsen sjunker dramatiskt – kan vi göra något?

Bonnierförlagen samarbetar med En läsande klass. Det är ett ideellt initiativ startat 2013, av barn- och ungdomsboksförfattaren Martin Widmark. Syftet är att få fler barn och ungdomar läskunniga, ge dem goda förutsättningar att ta sig igenom grundskolan med godkända betyg och borga för att de kan ta del av vårt demokratiska samhälle.

En läsande klass har tagit fram en gratis studiehandledning i läsförståelsestrategier, som delats ut till alla 1-6 skolor i Sverige. Responsen har varit enorm – genom mejl, direktkontakt vid skolbesök, konferenser och i en enkätundersökning återkopplar lärarna att de upplever stora skillnader vad gäller läsförståelse och läsintresse hos sina elever efter att ha arbetat aktivt med En läsande klass – att undervisa i läsförståelse med hjälp av lässtrategier.

Kontaktpersoner

Jonas Byström, jonas.bystrom@bonnierforlagen.se
Ulrika Wéndeus, En läsande klass, ulrika@enlasandeklass.se