Värdegrund

Kvalitet, öppenhet, affärsmässighet, respekt och mod

Under 2015 har vi på Bonnierförlagen lagt ett stort engagemang på att tillsammans formulera vår värdegrund, vår vision och våra spelregler – fundamentet för vår verksamhet. Vår värdegrund är ledstjärnor i vårt arbete.

VISION: Vi sprider berättelser som berör, upplyser, underhåller och utvecklar.

Vår värdegrund

– Öppenhet
– Respekt
– Kvalitet
– Mod
– Affärsmässighet

Våra spelregler

Respekt
– Vi är schyssta och respektfulla
– Vi ställer upp för och hjälper varandra

Affärsmässighet
– Vi tar ansvar för strategiska mål och förändringar
– Vi prioriterar utifrån helheten och kan ta obekväma beslut

Öppenhet
– Vi är mottagliga för nya perspektiv, människor och idéer
– Genom dialog delar vi information, kunskap och erfarenheter

Mod
– Vi vågar prova det nya och ifrågasätta det gamla
– Vi försvarar och förklarar den publicistiska verksamheten och dess beslut

Kvalitet
– Vi är tydliga med mål, förutsättningar och uppföljning
– Vi litar på och tar tillvara på varandras kompetens