Bonnier Bookery

Det digitala förlaget Bonnier Bookery startar i april 2017 och kommer ha en utgivning av både skön- och facklitteratur på ca 20-25 titlar om året.

Vi gör böcker som attraherar den digitala bokläsaren och lyssnaren. Den traditionella berättelsen är kärnan när vi identifierar morgondagens författare men vi utvecklar berättandet utifrån nya beteenden och en del av vår verksamhet blir att experimentera och ge ut det som väntar runt hörnet.

Är du en av morgondagens författare? Kontakta oss: manus.bonnierbookery.se