Biblis bokshop

KVARTALSTIDSKRIFT OCH FÖRENING FÖR BOKVÄNNER
KUNGLIGA BIBLIOTEKETS VÄNFÖRENING

Föreningen Biblis är en ideell förening med ändamål att stimulera intresset för bokhistoria, bibliografi, förlags- och bokhandelshistoria, bokhantverk och samlande. Detta uppnås genom föredrag, studiebesök och genom utgivning av medlemstidskriften Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner och andra publikationer. Föreningen Biblis är Kungliga bibliotekets vänförening.

Brottsplats KB. Jakten på de stulna böckerna. Illustrerad utgåva

Den 8 december 2004 sprängdes en lägenhet i centrala Stockholm. I rasmassorna hittades en död man. Han var enhetschef på Kungliga biblioteket, och hade nyligen avslöjats med att ha stulit 62 böcker. Historien om bibliotekstjuven rapporterades världen över och blev dokumentär och tv-serie. Men vad hände med stöldgodset? 2011 inledde två bibliotekarier på KB en jakt på de stulna böckerna. Sökandet innefattade samarbete med FBI, Scotland Yard och spår som leder tillbaka till stormaktstiden.

I denna illustrerade utgåva berättas i text och bild om hur KB-mannen gick från att vara anonym bibliotekarie till ökänd boktjuv. Boken innehåller även nytagna bilder av de böcker som återbördats till KB och som utgör en ovärderlig del av Sveriges kulturarv.

Brottsplats KB. Jakten på de stulna böckerna. Textboken

Den 8 december 2004 sprängdes en lägenhet i luften på Surbrunnsgatan 45 i Stockholm. I rasmassorna hittades en död man. Han var enhetschef på Kungliga biblioteket, och hade nyligen avslöjats med att ha stulit 62 böcker. Historien om bibliotekstjuven rapporterades världen över och blev dokumentär och tv-serie. Men vad hände med stöldgodset? En sommardag 2011 inledde två bibliotekarier på KB en jakt på de stulna böckerna. Detektivarbetet innefattade samarbete med FBI, tysk polis och spår som leder tillbaka till stormaktstiden. I denna bok delar Bibliotekstjuvens kollegor med sig av nya fakta om hur han avslöjades. Fram träder en delvis ny berättelse om KB-mannen och hur han gick från att vara en anonym bibliotekarie till världskänd boktjuv.