I årets digitala bokmässa medverkar 94 av Bonnierförlagens författare och inbjudna experter i totalt 85 intressanta, spännande och lärorika samtal och seminarier!

Välkomna att ta del av årets program kostnadsfritt via Bokmässan Play.