Katarina Frostenson framträder på Stadsbilblioteket i Stockholm

13 februari, 2017 | Kl 18:00 - 19:30 | Stockholm - Rotundan, Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 | Wahlström & Widstrand

Katarina Frostenson, poet och akademiledamot, samtalar med Ingrid Elam, litteraturkritiker. Arrangemanget är ett samarbete med Nordiska ministerrådet.

Katarina Frostenson, född 1953, tilldelades Nordiska rådets litteraturpris 2016 för sin diktsamling Sånger och formler. Fjorton verk var nominerade. I Sånger och formler samsas sorgens formler och ljusets sång. Dikten färdas mot städer och utmarker, den utforskar platser och ting. Språket gör halt och lyssnar till tillvaron, hejdar sig i nakna rader.

 

 

Kommande kalenderhändelser