Föräldraskap på jobbet

Föräldraskap på jobbet

En föräldravänlig arbetsplats

På Bonnierförlagen arbetar vi ständigt för att utveckla vår arbetsplats för att alla ska trivas och känna trygghet på jobbet.

I det arbetet är fokus på en föräldravänlig arbetsplats väldigt viktigt för oss, dvs att alla ska känna att det går att förena arbete med föräldraskap och att man känner sig inkluderad även under sin föräldraledighet.

En föräldravänlig arbetsplats
Nominerad till Guldnappen
Föräldraskap på jobbet

Nominerad till Guldnappen

Till vår glädje har Bonnierförlagen varit nominerade två år i rad till utmärkelsen Guldnappen – Unionens pris till en föräldravänlig arbetsplats.

Föräldraskap på jobbet

Tillgänglighetspolicy

Exempel på hur vi arbetar för att skapa bra förutsättningar för att kunna kombinera föräldraskap med jobbet är vår Tillgänglighetspolicy som bl a innebär att det är OK att stänga av mail utanför arbetstid, våra mötesrutiner – vi förlägger möten mellan kl 9-16 för att underlätta hämtning/lämning av barn osv, föräldraledighetssamtal med närmaste chef inför föräldraledigheten samt även kontinuerlig utbildning av chefer i arbetsrätt med uppdatering av ledighets- & diskrimineringslagstiftning.

Tillgänglighetspolicy