Jobba på Bonnierförlagen

Vi skapar morgondagens bokbransch idag.

Bokbranschen är en mycket spännande och utmanande bransch att arbeta inom, en bransch stadd i stor förändring. Den digitala utvecklingen påverkar oss självfallet mycket när nya utgivningsformer växer fram som komplement till den traditionella pappersboken. Det blir då allt viktigare för oss, att vad vi arbetar med är berättelser och berättelser på massor av sätt, sedan väljer läsaren i vilken form hon vill ta del av dessa berättelser.

Jämlikhet, mångfald och friskvård

Bonnierförlagen eftersträvar en jämlik arbetsplats i alla avseenden. Vi ska ha samma förutsättningar för alla oavsett kulturell bakgrund, kön, ålder etc. En mänsklig mångfald stärker våra förutsättningar att leva upp till vår uppgift.

Bonnierförlagen vill uppmuntra medarbetarnas intresse för motion och erbjuder alla anställda:

  • Friskvårdsbidrag
  • Friskvårdstimme (en timme per vecka och förlagd på arbetstid, minst 75% sysselsättningsgrad) i de verksamheter som så tillåter
  • Tillfälliga satsningar så som stegtävlingar, tobaksavvänjning, löpning, viktminskning med mera
  • Specialavtal med Friskis & Svettis, SATS och World Class.

Det är viktigt för oss att ha bra personalförmåner, satsa ordentligt på kompetensutveckling och att kontinuerligt stötta och utveckla våra ledare. Ledarskapets kvalitet och vår förmåga att utveckla goda ledare är en av våra framgångsfaktorer.

Vi vill vara en av de mest attraktiva arbetsplatserna i mediebranschen i Sverige. För att lyckas med det behöver vi ett öppet och tillåtande företagsklimat för engagerade och kreativa medarbetare, som har roligt på jobbet och trivs hos oss.

Vår arbetsmiljö ska präglas av respekt för och tillit till den enskilde medarbetarens integritet samt vilja och förmåga att ta ansvar. Våra medarbetares utvecklingsmöjligheter är centralt och det finns goda möjligheter till intern utveckling inom hela Bonnier Books. Vår utgångspunkt är, och vi uppmuntrar till, intern rörlighet mellan våra verksamhetsdelar samtidigt som vi även har behov av att rekrytera ny kompetens.

Vi som arbetar inom Bonnierförlagen har roller som t.ex. litterär chef, webbredaktör, förlagsredaktör, kundtjänstchef, förläggare, programmerare, business controller, marknadsförare, key account manager, projektledare och mycket mer.