Praktik hos Bonnierförlagen

Bonnierförlagen har framgångsrika samarbeten med universitet, högskolor och eftergymnasiala utbildningar, i vilka praktikperioder ingår som en del av utbildningen. Våra förlag tar emot praktikanter från Förlagskunskap, se nedan för kontaktuppgifter.

Bonnierförlagens Kommunikationsavdelning har också ett långvarigt samarbete med Medieinstitutet, genom LIA (lärande i arbete). Samarbetet mellan skola och arbetsplats möjliggör vidareutveckling av kunskaper från skolan i en verklig arbetsmiljö. Den studerande får arbetslivserfarenhet och får känna på kommande yrkesroll redan under studietiden.

De som vi i första hand prioriterar när det gäller praktik är de som läser på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning och som ligger i linje med vår verksamhet och vårt långsiktiga behov av kompetens.

Skicka gärna in din intresseanmälan och CV så tidigt som möjligt innan din önskade praktikstart. Om vi har möjlighet att ta emot praktikanter, så kallar vi till intervju och ger besked i god tid innan tänkt praktikstart.

Kontakt

Praktik inom kursen förlagskunskap:

Albert Bonniers Förlag • Wahlström & Widstrand
asa.ernflo@albertbonniers.se
karin.lundwall@albertbonniers.se

Bonnier Carlsen
lisa.lewin@bonniercarlsen.se

Bonnier Fakta
anna-lena.hernvall@bonnierfakta.se

Bokförlaget Forum
jennie.sjogren@forum.se

Praktik inom programmen medie- och kommunikationsvetenskap / journalistik

therese.cederblad@bonnierforlagen.se
katarina.arborelius@bonnierforlagen.se

Praktik inom utbildningar kopplade till sälj och marknadsföring

helene.antelius@bonnierforlagen.se

LIA / praktik inom digitala utbildningar

cecilia.claesson@bonnierforlagen.se