Bonnierförlagen, 2021-12-03

1795 (lättläst) – lärar/elevhandledning

Till boken 1795 finns förutom denna handledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur 1795 kan introduceras, ett förslag på gemensam läsning och en uppgift som kan användas efter läsning

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

1795 (lättläst) – gratis handledning