Bonnierförlagen, 2021-09-16

Kraften vaknar – lärar/elevhandledning

Till boken Kraften vaknar finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författarna. Därefter ges förslag på hur Kraften vaknar kan introduceras, en plan förgemensam läsning och en avslutande uppgift där eleverna får skapa boktrailers.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Kraften vaknar – lärar- och elevhandledning