Bonnierförlagen, 2021-02-17

Agnes Cecilia (lättläst) – lärar/elevhandledning

Till boken Agnes Cecilia – en sällsam historia finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Agnes Cecilia – en sällsam historia kan introduceras, en plan för gemensam läsning och en avslutande individuell skrivuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis lärarhandledning – Agnes Cecilia