Bonnierförlagen, 2021-09-28

Benny blir galen – lärar/elevhandledning

Till boken Benny blir galen finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur Benny blir galen kan introduceras. Det finns också en plan för gemensam läsning, en skrivuppgift och en arbetavidare-uppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Benny blir galen – gratis handledning