Bonnierförlagen, 2021-05-19

Bevisa det Zeke! – lärar/elevhandledning

Till boken Bevisa det Zeke! finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken. I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författarna. Därefter ges förslag på hur Bevisa det Zeke! kan introduceras, en plan för gemensam läsning och en avslutande diskussionsuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Bevisa det Zeke! – gratis handledning