Bonnierförlagen, 2021-03-26

Dahlias hemlighet – lärar/elevhandledning

Till boken Dahlias hemlighet finns en lärarhandledning och en elevhandledning.

Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I lärarhandledningen presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur boken kan introduceras, ett förslag på gemensam läsning och ett par uppgifter som kan användas efter läsning.

Handledningarna är gjorda av Caroline Croona.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis handledning – Dahlias hemlighet