Bonnierförlagen, 2021-04-26

Stormsystern – Allys bok (lättläst) – lärar/elevhandledning

Till boken Stormsystern – Allys bok finns förutom denna handledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Stormsystern – Allys bok kan introduceras, förslag på gemensam läsning och avslutande skrivuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis handledning: De sju systrarna – Allys bok