Bonnierförlagen, 2022-03-31

De svarta svanarna – lärar/elevhandledning

Till boken De svarta svanarna finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken, författaren och illustratören. Därefter ges förslag på hur De svarta svanarna kan introduceras, en plan för läsning och en avslutande fördjupningsuppgift. Uppgifterna i de två handledningarna utgår från det centrala innehållet i Lgr22.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

De svarta svanarna – gratis lärar- och elevhandledning