Bonnierförlagen, 2021-01-28

Den underjordiska järnvägen (lättläst) lärar/elevhandledning

Till boken Den underjordiska järnvägen finns en lärarhandledning, samt en elevhandledning.

Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Den underjordiska järnvägen kan introduceras, ett förslag på gemensam läsning och skrivuppgifter som kan användas efter läsning.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson, www.jennyedvardsson.se.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis handledning: Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead