Bonnierförlagen, 2021-08-09

Det du inte visste om extrema sporter – lärar/elevhandledning

Till boken Det visste du inte om extrema sporter finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken. Därefter ges förslag på hur Det visste du inte om extrema sporter kan introduceras, hur kapitlen kan användas för samtal i grupp och en avslutande fördjupningsuppgift som redovisas muntligt.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner gratis

Extrema sporter – lärar/elevhandledning