Bonnierförlagen, 2021-02-15

Det visste du inte om moderna myter (lättlästa) – lärar/elevhandledning

Till boken Saker du inte visste om moderna myter finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken. Därefter ges förslag på hur Saker du inte visste om moderna myter kan introduceras, en plan för gemensam läsning och en avslutande ”arbeta vidare”-uppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis lärarhandledning – Det visste du inte om moderna myter