Bonnierförlagen, 2021-12-01

Det visste du inte om vildhästar – lärar/elevhandledning

Till boken Det visste du inte om vildhästar finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken. Därefter ges förslag på hur Det visste du inte om vildhästar kan introduceras, hur kapitlen kan användas för muntlig gruppredovisning och en avslutande skrivuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Det du inte visste om vildhästar – gratis handledning