Bonnierförlagen, 2021-08-09

En dag som brandman – lärar/elevhandledning

Till boken En dag som brandman finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur En dag som brandman kan introduceras, en plan för gemensam läsning och en skrivuppgift. Läsningen kan avslutas med ett besök på en brandstation.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

En dag som brandman – gratis handledning