Bonnierförlagen, 2021-02-15

En dag som dansare (lättläst) – lärar/elevhandledning

Till boken En dag som dansare finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur En dag som dansar kan introduceras, en plan för gemensam läsning med tillhörande skrivuppgift och en muntlig fördjupningsuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis lärarhandledning – En dag som dansare