Bonnierförlagen, 2022-04-13

En ny bästis – lärar/elevhandledning

Till boken En ny bästis finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur En ny bästis kan introduceras, en plan för gemensam läsning och en diskussionsuppgift och en avslutande skrivuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

En ny bästis – gratis handledning