Bonnierförlagen, 2021-08-09

Fatta svårt: AI – lärar/elevhandledning

Till boken Fatta svårt – AI finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken. Därefter ges förslag på hur Fatta svårt – AI kan introduceras. Sedan följer en skrivuppgift och avslutningsvis finns frågor att diskutera efter läsningen.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner lärar- och elevhandledning