Bonnierförlagen, 2021-02-15

Fatta svårt – Vaccin (lättläst) – lärar/elevhandledning

Till boken förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken. Därefter ges förslag på hur Fatta svårt – Vaccin kan introduceras. Det finns även fördjupande frågor och en avslutande skrivuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis handledning – Fatta svårt – Vaccin