Bonnierförlagen, 2021-05-04

Flykt från 3000 meters höjd – lärar/elevhandledning

Till boken Flykt från 3000 meters höjd finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken. I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur Flykt från 3000 meters höjd kan introduceras, en plan för gemensam läsning och en avslutande diskussionsuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

 

Filer

Ladda ner och skriv ut

Flykt från 3000 meters höjd – gratis handledning