Bonnierförlagen, 2021-11-26

Förortssnuten (lättläst) – lärar/elevhandledning

Till boken Förortssnuten finns förutom denna handledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Förortssnuten kan introduceras, förslag pågemensam läsning och avslutande skrivuppgift.

Handledningara är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Förortssnuten (llättläst) – gratis handledning