Bonnierförlagen, 2021-09-12

Fotbollsatlas – lärar/elevhandledning

Till boken Fotbollsatlas finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken. Därefter ges förslag på hur Fotbollsatlas kan introduceras. Sedan följer ett förslag på gemensam läsning och avslutningsvis finns en individuell uppgift som antingen kan genomföras muntligt eller skriftligt.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Fotbollsatlas – gratis handledning