Bonnierförlagen, 2021-03-26

Grannen på våningen under – lärar/elevhandledning

Till boken Grannen på våningen under finns en lärarhandledning en elevhandledning.

Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur boken kan introduceras, ett förslag på gemensam läsning och ett par uppgifter som kan användas efter läsning.

Handledningarna är gjorda av Caroline Croona.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis handledning – Grannen på våningen under